Comparison

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBRAĆ FLASH CLEANER MACHINE

PORÓWNANIE FLASH CLEANER MACHINEZ NAJPOWSZECHNIEJSZYMI METODAMI CZYSZCZENIA FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH

FLASH CLEANER MACHINE OBRÓBKA CIEPLNA OBRÓBKA ULTRADŹWIĘKOWA DODATKI CHEMICZNE
OPIS Umieścić filtr na bla¬cie kabiny czyszczenia i podłączyć go do rury wodnej. Nacisnąć START: w zależności od typu i rozmiaru filtra Flash Cleaner Machine wykona cykl czyszczenia i suszenia gorącym powietrzem. Rozciąć filtr, umieścić go w piecu o tempera¬turze, która stopniowo wzrasta, aż do osiągnięcia 600 – 700“ C
prowokując utlenianie pozostałości węgla. Zespawać filtr
zanurzyć filtr w metalowym zbior¬niku wypełnionym wodą. Ultradźwięki wytwarzają wewnątrz zbiornika mikroskopijne pęcherzyki, których temperatura jest bardzo wysoka, a ciśnienie osiąga 500 MPa. Implozja pęcherzyków powoduje odłączenie osadów od wszystkich warstw filtra.

Wlać dodatek do zbiornika samochodu wraz z paliwem w celu rozpuszczenia pozostałości spala¬nia wewnątrz silnika i usunąć je poprzez rurę wylotową.

CZAS TRWANIA 30 minut (samochód osobowy DPF-FA3) -120 minut [ciężarówka DPF) 8-12 godzin

Czyszczenie pneuma¬tyczne: 90 minut
Wypalanie w piecu: 8 -48 godzin.

12-24 godzin

Czyszczenie ultradźwiękowe + suszenie + czyszczenie pneuma¬tyczne

KOSZT Maszyny: 1

Flash Cleaner Machine jest jedną maszyną, która wykonuje wszystkie etapy czyszczenia (¬mycie + suszenie), bez przecięć, wypalania, spawania i bez konieczności wstęp¬nych przygotowań.

Maszyny: 4
– Tester przeciwciśnienia
– Piec
-Sprężarka
-Kabina ssania

Maszyny: 3

-Zbiornik ultradźwiękowy
– Piec
– Sprężarka

Dodatek
Istnieje wiele różnych dodatków; ceny zmie-niają się w zależności od producenta (20 €-200 €)
ZALETY/ WADY
 • Całkowite usunięcie osadów PM10
 • Usunięcie osadów oleju
 • Usunięcie osadów ceru
 • Skuteczne czyszczenie wszystkich rodzajów filtrów cząstek stałych i katalizatorów (samochody osobowe, ciężarówki, SCR) o różnej wielkości
 • Zachowanie integralności filtra
 • Zachowanie metali szlachetnych
 • Używana woda jest zawsze czysta dzięki skutecznemu systemowi filtracji: woda nigdy nie powinna być zmieniana, gdy odparuje, należy ją uzupełnić
 • Łatwa w użyciu, szybka, ekonomiczna
 • Usuwanie większości osadów PM10
 • Naruszenie integralności filtra, który zostaje przecięty, a następnie zespawany
 • W wysokiej temperaturze cer rozpuszcza sięi przyczepia do ścian filtra
 • Ryzyko wystąpienia szoku termicznego, który może uszkodzić metale szlachetne
 • Dogłębne oczyszczanie komórek filtracyjnych
 • Niewystarczająco wydajna na silnie zabrudzonych filtrach (olejem) i filtrach o dużych gabarytach
 • Ryzyko uszkodzenia filtra w wyniku wibracji generowanych przez ultradźwięki i implozji pęcherzyków
 • Duże zużycie wody (należy ją często wymieniać w celu usunięcia osadu PM10, który pozostaje na dnie zbiornika).
 • Łatwe w użyciu i ekonomiczne
 • Nieskuteczne: pozostałości nie zostają fakty¬cznie „usunięte” i co więcej łączą się z tymi generowanymi przez sam dodatek, zatykając jeszcze bardziej filtr cząstek stałych.
All elements of this site are protected by copyright, moral rights, trademark rights and other intellectual property rights. No part of this site and any type of content can be ​copied and/or transmitted to third parties. The photographs on the website are intellectual property of New A.F.R. ​srl and protected by copyright, ​they ​are not free of rights and therefore can not be used or altered, cropped or changed in any way. With this clause, in accordance with international copyright law, the author of the images reserves the right to protection as the author of the content.